• تاریخ: مارس 11, 2020
  • شناسه خبر: 48979

آسمان قم صاف است

هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است. ...

آسمان قم صاف است
بر چسب ها: