• تاریخ: آوریل 11, 2020
  • شناسه خبر: 49080

آغاز مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی از فردا

مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی از فردا با فعالیت اصناف کم خطر به شرط رعایت ضوابط تعیین شده دز قم اجرا می‌شود. ...

آغاز مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی از فردا
بر چسب ها: