• تاریخ: مارس 11, 2020
  • شناسه خبر: 49017

آیا از طریق هوا می توان به ویروس کرونا آلوده شد؟

آگاهی از راه‌های انتقال و رعایت اقدامات پیشگیرانه،بهترین روش برای نابودی بیماری کرونا ویروس است. ...

آیا از طریق هوا می توان به ویروس کرونا آلوده شد؟
بر چسب ها: