• تاریخ: آوریل 11, 2020
  • شناسه خبر: 49078

ارائه خدمات اتوبوسرانی و تاکسی‌رانی قم در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند

ذاکریان گفت: سازمان اتوبوسرانی و تاکسی‌رانی قم، آماده ارائه خدمت در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند است. ...

ارائه خدمات اتوبوسرانی و تاکسی‌رانی قم در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند
بر چسب ها: