• تاریخ: دسامبر 11, 2019
  • شناسه خبر: 48710

استفاده از ظرفیت بودجه ۹۹ برای حمایت از بخش خصوصی

امیرآبادی گفت:بخش خصوصی استان،پیشنهاد‌های خود را در مسیر چگونگی بهره‌مندی از بودجه ۹۹ برای حمایت بهتر از تولید ارائه کنند. ...

استفاده از ظرفیت بودجه ۹۹ برای حمایت از بخش خصوصی
بر چسب ها: , ,