به گزارش خبرگزاری برنا از قم، رسول منعم در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی پیامبر اعظم(ص) قم که در سالن فوتسال شهدای دروازهری این مجموعه ورزشی برگزار شد، با اشاره به اینکه وجود زیرساختها یکی از مهمترین شاخصههای توسعه است، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی در رشد و پویایی ورزش بسیار مهم است که در این راستا با پیگیریهای نمایندگان مجلس و وزارت ورزش و جوانان ساخت پروژه ورزشی پیامبر اعظم(ص) دنبال شده است.

READ  امضا تفاهم نامه نیروگاه خورشیدی با یک شرکت خارجی

وی اضافه کرد: از سال ۹۲ تاکنون ۲۹ مکان ورزشی در مجموع با بیش از ۲۴ هزار متر مربع مساحت به زیرساختهای ورزشی استان قم اضافه شده است که با این دستاورد توانستیم سرانه ورزشی قم از۰٫۱۹ به ۰٫۲۴ متر مربع برای هر شهروند قمی افزایش دهیم که با احتساب مجموعههای ورزشی ادارات و نهادهای استان قم این سرانه به ۰٫۵ متر مربع به ازای هر شهروند افزایش پیدا کرده است.

READ  استاد پرورش از راه خدا و خدمتگذاری به مردم خارج نشد/ استاد پرورش در اندیشه و تفکر دچار اعوجاج و کجی نشد

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه طی سال گذشته منابع اعتباری مطلوبی به استانها تزریق شده است، مطرح کرد: ادارهکل ورزش و جوانان با بهرهبرداری از اعتبارات توانست پروژههای ورزشی را در این استان تکمیل کند و موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شود.

وی با تاکید بر اینکه در بخش توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی نیز شاهد تحول عظیمی در استانهای مختلف کشور هستیم، تصریح کرد: امروز پروژه مجموعه ورزشی پیامبر اعظم(ص) بهعنوان یکی مجموعههای مهم ورزشی استان شمرده میشود که از آن به شیوه چشمگیر استقبال خواهد شد.

READ  استاندار قم: امروز نباید مشغول دعواهای حزبی شویم