• تاریخ: ژانویه 11, 2020
  • شناسه خبر: 48800

اقدام میراث فرهنگی به تعیین و حدومرز بافت تاریخی قم

محرری گفت: میراث فرهنگی با تصاویر هوایی سال ۱۳۳۵ اقدام به تعیین و حدومرز بافت تاریخی قم کرده است. ...

اقدام میراث فرهنگی به تعیین و حدومرز بافت تاریخی قم
بر چسب ها: , , ,