• تاریخ: آوریل 11, 2020
  • شناسه خبر: 49125

باطل کردن روزه مستحب با کار حرام کفاره دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید به سؤالی در مورد "حکم افطار روزه مستحب با کار حرام" پاسخ داد. ...

باطل کردن روزه مستحب با کار حرام کفاره دارد؟
بر چسب ها: