• تاریخ: دسامبر 12, 2017
  • شناسه خبر: 7400

بررسی موانع احداث فرودگاه قم

در جلسه کار گروه ويژه رفع موانع احداث فرودگاه قم آخرين اقدامات انجام شده براي تصويب طرح فرودگاه در شوراي عالي شهرسازي و الحاق اراضي فرودگاه به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در هيئت دولت بررسي شد . 0/5 (0 نقد و بررسی) READ&n ...

بررسی موانع احداث فرودگاه قم