• تاریخ: تیر ۱۱, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 44991

تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندی، ارتباط وسیعی با هم دارند

رئیس کل دادگستری قم گفت: تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندی، ارتباط وسیعی با هم دارند و دستگاه قضاء یکی از رسالت های مهم خود را دفاع از حقوق شهروندان می داند. ...