• تاریخ: مارس 11, 2020
  • شناسه خبر: 48975

تست کرونای ۷۵۱ قمی مثبت شده است

ابرازه گفت:ساعت ۷ صبح تا ۱۴ ،۴۶ نفر از مراکز درمانی قم با بهبودی مرخص شدند و تست ۷۵۱ نفر مثبت اعلام شده است. ...

تست کرونای ۷۵۱ قمی مثبت شده است
بر چسب ها: