• تاریخ: می 11, 2020
  • شناسه خبر: 49277

تعطیلات نوروزی بهترین فرصت برای اجرای قرنطینه خانگی کند

عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما گفت: تعطیلات نوروزی بهترین فرصت بود که دولت، قرنطینه خانگی را در کشور اجرا و از سفر‌های نوروزی ممانعت کند. ...

تعطیلات نوروزی بهترین فرصت برای اجرای قرنطینه خانگی کند
بر چسب ها: ,