مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: با راه‌اندازی سیستم حفاظتی و ایجاد امنیت نظام آموزشی این دانشگاه تقویت شد. " />
  • تاریخ: خرداد ۶, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 44517

تقویت امنیت در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم

مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: با راه‌اندازی سیستم حفاظتی و ایجاد امنیت نظام آموزشی این دانشگاه تقویت شد.

...

تقویت امنیت در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم

سیدمرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در قمبا توجه به راهاندازی سیستم حفاظتی و ایجاد امنیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اظهار کرد: با راهاندازی دوربینهای مداربسته و ایجاد اتاق مانیتورینگ، امنیت و آرامش در نظام آموزشی این دانشگاه تقویت شد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغههای اصلی والدین دانشجویان هنگام انتخاب رشته و ادامه تحصیل در یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، انتخاب دانشگاهی استکه عزیزانشان بتوانند در سایه امنیت و آرامش در مسیر نظام آموزشی کشور حرکت کنند.

مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان قم با راهاندازی سیستم حفاظتی و نصب دوربینهای مداربسته در محیط دانشگاه توانست مهمترین دغدغه خانوادهها را برای ادامه تحصیل دانشجویان فراهم کند و امنیت و آرامش در نظام آموزشی این دانشگاه را به والدین دانشجویان هدیه دهد.

موسوی اظهار کرد: در تمامدانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور برخیدانشجویانی بهدلیل مواجهه با آسیبهای اجتماعی ناخودآگاهدرمحیط آموزشی هنجارشکنی میکنند؛ بنابراین نصب دوربینهای مداربسته میتواند در کاهش هنجارشکنی بهعنوان عاملی بازدارنده مؤثر باشد.

وی عنوان کرد: تصور برخی افراد در ایجاد و نصب دوربین در محیط آموزشی، ایجاد فضایامنیتی و پلیسمحور است؛ در صورتی که دوربینهای مداربسته فضای دانشگاه را امنیتی، پلیسی و نظامی نکرده؛ بلکه فضا را برای متخلفان و هنجارشکنان ناامن کرده است.

مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامیتأکید کرد: با حمایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم،محیطهای آموزشی مجتمع دانشگاهی پردیسان اعم از محوطه، پارکینگ، سالن ورزشی، دانشکدههای فنی ـ مهندسی و علوم انسانی در پوشش دوربینهای مداربسته حراست قرار گرفت و از اتاق مانیتورینگ قابل کنترل است.

موسوی یادآور شد: همجواری دانشگاه آزاد اسلامی قم با حرم مطهر کریمه اهلبیت(س)و مسجد مقدس جمکران عاملی برای انتخاب والدین دانشجویان برای انتخاب این واحد دانشگاهی برای ادامه تحصیل شده است؛ بنابراین دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم اعم از دانشجویان و کارکنان با کمک فرضیه امر به معروف و نهی از منکر در محیط دانشگاه حراست را در اصلاح ناهنجاریها یاری کنند.

انتهای پیام/۴۰۷۸/


منبع :: تقویت امنیت در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم