مدیرکل جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، چارچوب نظری فعالیت حراست این واحد دانشگاهی را بر چهار اصل اساسی عنوان کرد. " />
  • تاریخ: خرداد ۶, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 44519

حراست دانشگاه آزاد اسلامی قم بر ۴ اصل استوار است

مدیرکل جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، چارچوب نظری فعالیت حراست این واحد دانشگاهی را بر چهار اصل اساسی عنوان کرد.

...

حراست دانشگاه آزاد اسلامی قم بر ۴ اصل استوار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قم، شاپور حسینینیا صبح امروز در جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم اظهار کرد: چارچوب نظری حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان قم در دوره جدید مدیریتی بر چهار اصل اساسی شرح وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرمایشهای مقام معظم رهبری استوار است.

وی از این چهار اصل اساسی به عنوان خط قرمز حراست دانشگاه آزاد اسلامی قم یاد کرد و افزود: باید کارهای خود را برای رضایت خداوند انجام دهیم و انجام فعالیتها در سازمان باید در چارچوب این شرح وظایف باشد.

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان قم اضافه کرد: قطعاً هرمجموعهای یک چارچوب و قوانین و مقررات خود را دارند؛ بنابراین مبنای ما در انجام فعالیتهای دانشگاهی قوانین و مقررات است و اگر اشکالی وجود دارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
حسینینیا مطرح کرد: مصالح نظام جمهوری اسلامی از مهمترین اصول نظری فعالیت حراست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم است؛ چراکه اعتقاد دارم اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح میشود.

انتهای پیام/۴۰۷۸/


منبع :: حراست دانشگاه آزاد اسلامی قم بر ۴ اصل استوار است