• تاریخ: دسامبر 2, 2017
  • شناسه خبر: 9693

حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی با رعایت موازین، منع فقهی ندارد

گروه اجتماعی: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: نقشه‌ها و توطئه‌های دستگاه‌های استکباری به‌ویژه در فضای مجازی تنها بر حذف مسئله حجاب متمرکز نبوده بلکه آن‌ها با دستاویز قرار دادن مسئله تساوی بین زن و مرد به دنبال ریشه‌کن ...

حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی با رعایت موازین، منع فقهی ندارد