• تاریخ: می 11, 2020
  • شناسه خبر: 49233

طرح برداشت مواد معدنی از دریاچه نمک انجام خواهد شد

کاظم زاده گفت: طرح برداشت مواد معدنی از دریاچه نمک با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی انجام خواهد شد. ...

طرح برداشت مواد معدنی از دریاچه نمک انجام خواهد شد
بر چسب ها: