• تاریخ: ژانویه 9, 2018
  • شناسه خبر: 13291

طرح تربیت دانشجو معلم قرآن، به دنبال رفع نوافص آموزشی در عرصه قرآن است

گروه فعالیت‎های قرآنی: مدیر پژوهشی سازمان فعالیت‎‌های قرآنی جهاددانشگاهی کشور هدف از اجرای طرح تربیت دانشجو معلم قرآن را تربیت دانشجویان با استعداد برای برگزاری دوره‎های مستمر و آموزش مبانی قرآنی به دانشجویانی دانست که ت ...

طرح تربیت دانشجو معلم قرآن، به دنبال رفع نوافص آموزشی در عرصه قرآن است