• تاریخ: دسامبر 11, 2020
  • شناسه خبر: 49859

فرزند شهید فخری زاده با آیت الله نوری همدانی دیدار کرد

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد:شهید فخری زاده شاگردان فراوانی تربیت کرد که راه او را به خوبی ادامه خواهند داد. ...

فرزند شهید فخری زاده با آیت الله نوری همدانی دیدار کرد
بر چسب ها: