• تاریخ: ژانویه 11, 2020
  • شناسه خبر: 48820

مجلس ترحیم زوج شهید نخبه قمی برگزار شد 

مجلس ترحیم زوج شهید نخبه قمی سانحه هوایی اخیر محمد صالحه و زهرا حسنی سعدی در مسجد امام حسین(ع) قم برگزار شد. ...

مجلس ترحیم زوج شهید نخبه قمی برگزار شد 
بر چسب ها: