• تاریخ: اکتبر 11, 2019
  • شناسه خبر: 48463

مرگی که زندگی بخشید

اعضای حیاتی امیرحسین استقامت علی آبادی جوان مرگ مغزی به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. ...

مرگی که زندگی بخشید
بر چسب ها: ,