• تاریخ: مهر ۱۹, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 48463

مرگی که زندگی بخشید

اعضای حیاتی امیرحسین استقامت علی آبادی جوان مرگ مغزی به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. ...

مرگی که زندگی بخشید

مرگی که زندگی بخشید اعضای حیاتی امیرحسین استقامت علی آبادی جوان مرگ مغزی به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید