• تاریخ: دسامبر 11, 2019
  • شناسه خبر: 48708

نظام مالیاتی کشور هدفمندسازی می شود

دهنوی گفت:به دنبال آن هستیم که هیچ تولیدکننده و فعال اقتصادی نگرانی از سختی بار اضافه امور مالیاتی نداشته باشد. ...

نظام مالیاتی کشور هدفمندسازی می شود
بر چسب ها: , ,