• تاریخ: خرداد ۱۰, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 44601

نه به معامله قرن|‌ پایبندی مردم قم به یک قرار سالیانه/ هستیم بر آن عهد که بستیم‌

راهپیمایی روز قدس که به مانند یک قرار سالیانه بین همه مسلمانان آزادی خواه جهان بوده ، امسال هم با حضور پرشور مردم خط شکن و ولایتمدار قم برگزار شد. ...

نه به معامله قرن|‌ پایبندی مردم قم به یک قرار سالیانه/ هستیم بر آن عهد که بستیم‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، قرار است مهمانی برپا شود، خیابان را آبوجارو کردهاند و ماشینها به خیابانهای اطراف هدایتشدهاند، بنرها و پلاکاردها چهره شهر را متفاوت کرده و پرچم ایران آذینبخش خیابانها شده است، همهچیز برای یک مهمانی پرشور آماده است، مهمانیای که یک قرار سالیانه است، هر سال در آخرین جمعه رمضان همه آنهایی که درد انقلاب را در دل داشته جمع میشوند. جمع میشوند تا بگویند که هیچ مظلومی در هیچ کجای جهان را تنها نخواهند گذاشت.

کوچهها و خیابانهای اطراف خیابان شهدا پرشده است از ماشینهای پارک شده که صاحبانشان راهی راهپیمایی روز قدساند، خیابان شهدا که در همهسال یکی از پرترددترین خیابانهای شهر است حالا از حضور هر ماشینی خالی است و به جایش با قدمهایی پرشده است که با زبان روزه و زیر آفتاب گرم قم آمدهاند تا صحنه خالی نباشد، پوسترها و عکسهای در دستشان حرفهای دلشان را میزند، عدهای عکس رهبر انقلاب را در دست گرفتهاند، بعضیها معامله قرن را با نوشتههایشان نفی کردهاند و عدهای مثل هر سال هنرشان را به کار گرفتهاند و با آدمکها و دست سازههایشان آمدهاند.

خبرنگارها و عکاسها به صف شدهاند برای نمایش این حضور به مردم جهان، حضوری که بزرگیاش در قاب تصویر و خبر نمیگنجد، زن و شوهری که فرزندشان را سوار کالسکهاش کردهاند و آمدهاند تا از همین سالهای اول زندگیاش بودن در صحنه را لمس کند، آمدهاند تا به فرزندشان یاد بدهند که قرار نیست در مقابل ظلم و زور جهان ساکت ایستاد و حتی همین دستهای کوچک او میتواند گره از کار مظلومی باز کند، از دلیل کارشان هم که میپرسم میگویند: دوست داریم فرزندمان از همین ابتدا آموزههای انقلاب را لمس کند، دلمان میخواهند فرزندی تربیت کنیم که بیتفاوت از کنار مسائل هم نوعانش عبور نکند.

نتیجه یک تربیت انقلابی

پرچم ایرانی را وصل کردهاند روی آفتابگیر کالسکه فرزندشان و روی صورتش هم با رنگ پرچم ایران کشیدهاند گوشهای ایستادهاند و حرکت مردم را تماشا میکنند و میگویند: از ساعت ۱۰ و نیم آمدهای،م همینجا تا فرزندمان با چشم خودش این حضور و همه این آدمهای متفاوت را ببیند بچهها هر چیزی را که ببینند باور میکنند و ما میخواهیم فرزندمان این حضور و این انقلاب را همینطور واقعی باور کند.

این زن و مرد از حضوری حرف میزنند که پیرمرد و پیرزن خمیده را میکشاند به خیابان که نمونهشان را میشود در همه راهپیماییها پیدا کرد، چه در روز ۲۲ بهمن و برای جشن سالگرد پیروزی انقلاب و چه در روزهای قدس برای همراهی مسلمین در کنار هم برای مقابله با ظلم و جور، حالا هم یکی از همانها پیداکردهام، پیرزنی قد خمیده که دست پسرش را گرفته است و آرام و با سختی قدمهایش را برمیدارد، از روزه و سختیهای آمدن زیر آفتاب گرم قم که میپرسم میگوید: خدا نعمت روزه را از من گرفته است، توان جسمی روزهداری ندارم اما اینجا را باید میآمدم. از سابقه حضور در این راهپیمایی هم که میپرسم میگوید حسابش از دستش دررفته است اما روزهایی او دست بچههایش را میگرفته و میآورده راهپیمایی و حالا برعکس شده و بچههایش او را میآورند.

فرقی نمیکند این در روی کدام پاشنه بچرخد، هرچه هست روز قدس هر سال با همین شور و حال قرار است که تکرار شود چراکه مردم ایران اعتقاد دارند که «روز قدس، یک روزِ به معناى حقیقى کلمه، بینالمللىِ اسلامى است؛ روزى است که ملت ایران میتواند با کمک ملتهاى مشتاق دیگر، که امروز خوشبختانه تعدادشان هم متعدد و زیاد شده، یک حرف حقى را فریاد کند که براى پنهان کردن آن حرف حق و خاموش کردن آن فریاد، شصت سال است که دستگاه استکبار دارد سرمایهگذارى میکند – البته حداقل شصت سال است، یعنى از زمان تشکیل دولت غاصب؛ والّا از مقدماتش شاید صدسال هم بیشتر است – شصت سال است که دارند سعى میکنند فلسطین را از نقشهى جغرافیاى جهانى حذف کنند. البته تا حدود زیادى هم موفق شده بودند. انقلاب اسلامى زد توى دهان اینها. ایجاد نظام جمهورى اسلامى و اعلان روز قدس و تبدیل سفارت رژیم غاصب به سفارت فلسطین در تهران، حرکت هشداردهنده و متوقف کننده و مهاجمى بود که در مقابل این نقشهى استکبارى ایستاد. امروز خوشبختانه این حرکت، روزبهروز توسعه پیداکرده است».

مردمی گوشبهفرمان

و مردم قم در کنار همه مردم ایران آمدهاند تا این گفتههای رهبر معظم انقلاب را برای دنیا به تصویر بکشند، و بیش از همه جوانها، جوانهایی که سرمایه این نظام و انقلاباند و چشم امید، بعضیهایشان چفیه هایی انداخته روی سرشان و بعضیها پوسترهایی در دست دارند و بعضی دیگر صورتهایشان را به رنگ پرچم ایران در آوردهاند سراغ هر کدامشان که بروی هزار دلیل دارند برای آمدهشان برای آینه زبان روزه و تشنه خنکای بودن زیر کولر را به گرمای زیر آفتاب سوزان قم ترجیح ندادهاند و دلیل مهمتری برای بودن در اینجا داشتهاند.

یکی از همین جوانها میگوید: معامله قرن که توطئه جدید امریکا و اسرائیل است باید باطل شود و حضور تکتک مسلمانان برای اثبات اینکه فلسطین تنها نیست در روز قدس ضرورت دارد و من هم برای همین آمدهاند برای اینکه مخالفت خودم را با این طرح ننگین اینطور نشان دهم.

حضوری که البته با معادلههای آدمها همخوانی ندارد، انگار دست خدا بالای سر این جمعیت و این حضور باشد همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند «بنده به این حرکت عمومی اعتماد دارم؛ معتقدم «یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة»؛ اعتقاد دارم دست خدا است که دارد کار میکند. بیستودوّم بهمن را نگاه کنید، در آن سرما، در آن مشکلات؛ روز قدس را نگاه کنید، در آن گرما با آن دهان روزه؛ چه کسی مردم را میآورد در این خیابانها؟ چه گیرشان میآید از آمدن در این خیابانها؟ این دست خدا است؛ خدا را میبینیم، اعتماد میکنیم به این حرکت مردمی، به این احساس مردمی، به این صدق و بصیرت مردمی اعتماد میکنیم.»

انتهای پیام/ش


منبع :: نه به معامله قرن|‌ پایبندی مردم قم به یک قرار سالیانه/ هستیم بر آن عهد که بستیم‌