• تاریخ: آوریل 11, 2020
  • شناسه خبر: 49104

واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به سرمایه گذاران

زمین در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به سرمایه گذاران با ۴۰ درصد تخفیف وا گذار می شود. ...

واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به سرمایه گذاران
بر چسب ها: