به گزارش خبرگزاری برنا از قم، احمد امیرآبادی به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم و رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم از برخی از تأسیسات شرکت آب و فاضلاب قم بازدید کردند و در نشستی به بررسی مشکلات و چالشهای پیش روی آبفای استان پرداختند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: آنچه از مجموعه شرکت آب و فاضلاب در طول سالهای گذشته مشاهده کردیم یک برنامهریزی منسجم بوده، به گونهای که حتی در مواقع بحرانی نیز ما مشکل آب نداشتیم که قابل تقدیر است.

امیرآبادی فراهانی در ادامه با بیان اینکه رفع مشکل فاضلاب پردیسان جزو اولویتهای نخست ما است، گفت: باید هر چه زودتر بحث زمین و اعتبارات تصفیهخانه فاضلاب پردیسان برطرف شود و اجرای این پروژه توسط شرکت آب و فاضلاب آغاز و در مدار بهرهبرداری قرار بگیرد.

وی وضعیت فاضلاب پردیسان را بحرانی دانست و ابراز داشت: در مناطق دیگر با توجه به زمین، خاک و چاههای جذبی مشکلی نداریم بیشترین بحث در خصوص پردیسان است؛ اقداماتی که تاکنون انجام شده به عنوان مُسکن بوده که باید هر چه زودتر بقیه کار انجام شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای شبکههای فاضلاب در مناطق یک، دو، سه، چهار و شش قم خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی شده و بخشی زیادی از کار انجام شده است و امسال نیز باید به نوعی برنامهریزی شود تا نقاطی که باقی مانده و دارای اولویت هستند نیز به پایان برسد.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ مبلغی را در حد توان برای این امر اختصاص دادیم، اظهار داشت: به نظر میرسد یکی از بحثهایی که باید ورود کنیم زیرساختهای مسکن مهر است که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مجلس به این امر اختصاص دادیم که باید بحث پردیسان را از این بودجه پوشش بدهیم.

استفاده درست از آب فرهنگسازی شود

امیرآبادی فراهانی اقدامات فرهنگی شرکت آب و فاضلاب را خوب توصیف کرد و گفت: باید در این زمینه هر چه بیشتر کار کنیم و با تشویق و ایجاد انگیزه، مردم را به سمت صرفهجویی در مصرف سوق دهیم.

وی با بیان اینکه در این زمینه نیازمند کارهای فرهنگی گسترده هستیم، یادآور شد: باید با برنامه ریزی بلند مدت فعالیتهای فرهنگی در خصوص استفاده بهینه از آب در دستور کار قرار بگیرد و در این زمینه همکاری سایر نهادها از جمله صدا و سیما و رسانهها میتواند مؤثر باشد.

عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته کارهای فرهنگی در کوتاه مدت جواب نخواهد داد اما در بلندمدت نتیجه آن را خواهیم دید که در این زمینه شرکت آب و فاضلاب با سایر نهادها از جمله صدا و سیما میتوانند در این خصوص گام بردارند.

وی با اشاره به بارندگیهای ابتدای سال جاری و افزایش ذخایر آبی کشور ابراز داشت: باید از این نعمتی که خدا در اختیار ما قرار داده است به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و اینگونه نباشد چون وضعیت آب بهتر شده، مصارف بیرویه شود.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه کاهش استفاده از آب شرب در فضای سبز اظهار داشت: تغییر نوع پوشش گیاهی و استفاده از پساب از جمله اقداماتی است که انجام شده که امیدواریم با همکاریهای دوجانبه شهرداری و شرکت آب و فاضلاب هر چه زودتر به سمت جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از شبکه آب شرب حرکت کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مسئله آینده آب قم در سطح کلان خاطرنشان کرد: باید فکر جدیدتر و اساسیتری برای تأمین آب قم برای بلندمدت داشته باشیم که البته ما در مجمع نمایندگان استان به این موضوع پرداختهایم.

وی با بیان اینکه ۸۳ درصد سهم سد کوچری برای استان قم است، ابراز داشت: پیگیری زیادی در خصوص مدیریت سد کوچری و تخصیص کامل سهم قم از این آب انجام شده است تا پیگیریهایی که مدیران قمی از سالهای قبل تاکنون انجام دادهاند و هزینههای هنگفتی که در طول این سالیان در این خصوص هزینه شده از بین نرود.

امیرآبادی در پایان با اشاره به وضعیت مناسب آب و فاضلاب قم نسبت به سایر استانهای کشور گفت: با وجود اینکه قم در یک منطقه کویری قرار دارد و از نظر ذخایر آبی وضعیت مناسبی ندارد اما در بحث آب و فاضلاب با اقداماتی خوبی که در استان صورت گرفته در وضعیت نسبتاً خوبی مواجه هستیم.

اجرای ۳۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در پردیسان

در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در گزارشی به تشریح اقدامات، موفقیتها و برنامههای آبفای قم پرداخت و از احداث ۳۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب پردیسان خبر داد و گفت: با اقداماتی که صورت گرفت از جمله احداث یک تصفیه خانه فاضلاب محلی، مشکل فاضلاب این منطقه به صورت مقطعی برطرف شد اما برای رفع کامل این مشکل نیازمند احداث یک تصفیه خانه فاضلاب هستیم.

علی جان صادق پور حمایت از تولید داخلی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری را از جمله برنامههای شرکت آب و فاضلاب برشمرد و گفت: استحصال برق به روش پمپ معکوس، بومی سازی اسکروپمپ فاضلاب و حمایت تولید داخلی مواد منعقد کننده پلی کلراید آلومینیوم از جمله پروژههای آبفای قم در راستای اقتصاد مقاومتی با محوریت رونق تولید است.

وی همچنین واگذاری پساب به بخش صنعت و کاهش مصرف آب شرب، اجرای تأسیسات فاضلاب مسکن مهر، توسعه فناوریهای نوین از جمله تلهمتری تأسیسات و احداث نیروگاه فتوولتائیک (خورشیدی) را از دیگر اقدامات برجسته شرکت آب و فاضلاب قم ذکر کرد.