• تاریخ: نوامبر 8, 2017
  • شناسه خبر: 7166

گفتمان علوم انسانی اسلامی به فضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشیده شود

گروه سیاست و اقتصاد: مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه با اشاره به ضرورت ورود کالاهای فرهنگی به زندگی مردم، عنوان کرد: برای تحقق تولید کالاهای فرهنگی با هدف حل مسائل اجتماعی، باید تلفیقی از خبرگان حوزوی و متخصصان شرکت‌ ...

گفتمان علوم انسانی اسلامی به فضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشیده شود


گروه سیاست و اقتصاد: مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه با اشاره به ضرورت ورود کالاهای فرهنگی به زندگی مردم، عنوان کرد: برای تحقق تولید کالاهای فرهنگی با هدف حل مسائل اجتماعی، باید تلفیقی از خبرگان حوزوی و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به تکمیل داشته‌های یکدیگر، وارد عمل شوند.