• تاریخ: خرداد ۱, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 44356

۲۰ روستای قم با تانکر آبرسانی می‌شود

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان قم گفت: پروژه‌های آب‌رسانی سیار شامل ۵۰ روستا می‌شوند و برای امسال هم پیش‌بینی‌ها این بوده که حدود ۲۰ روستا از طریق آب‌رسانی سیار تأمین آب شوند. ...

۲۰ روستای قم با تانکر آبرسانی می‌شود

محمد احمدی جبلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اظهار داشت: در سال جاری مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان و ۷۰۰ میلیارد تومان هم از بودجه عمومی برای آبرسانی به روستاها و ایجاد مجتمعهای آبرسانی اختصاص یافته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه آبرسانی قریب به ۵۰ روستا از سال ۹۴ تاکنون انجام شده است، افزود: امسال هم پیشبینی حدود ۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه کار آبرسانی داریم.

وی با اشاره به اقداماتی که بهمنظور آبرسانی در بخشهای ۵ گانه استان انجامگرفته است، عنوان کرد: امسال آبرسانی به ۱۸ روستای قمرود، روستاهای بخش کهک ازجمله کرمجگان و بیدهند و روستای سنجگان در بخش سلفچگان را در دستور کار داریم؛ همچنین در بخشها خلجستان و جعفرآباد نیز در حال پیگیری هستیم تا با تخصیص اعتبارات لازم در سال آینده برنامههای آبرسانی به این دو بخش را به انجام رسانیم.

احمدی جبلی با اشاره به پیشبینی ۶۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای انجام پروژههای آبرسانی گفت: سهم استان قم از اعتبارات ملی مقداری کمتر بوده و در حال پیگیری هستیم تا حداکثر اعتبارات را دریافت کنیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان قم با تأکید بر اینکه اعتبارات اختصاصیافته به قم استانی نبوده و ملی است، خاطرنشان کرد: با توجه به محدود و کم بودن اعتبارات استانی، از این اعتبارات عمدتاً برای تعمیر و نگهداری استفاده میکنیم و سهم احداث کم است.

وی با اشاره به روستاهایی که با تانکر آبرسانی میشوند، یادآور شد: پروژههای آبرسانی سیار شامل ۵۰ روستا میشوند و برای امسال هم پیشبینیها این بوده که حدود ۲۰ روستا از طریق آبرسانی سیار تأمین آب شوند.

احمدی جبلی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به بارندگیهایی که داشتیم تابستان امسال حداکثر ۲۰ روستا با تانکر آبرسانی خواهند شد که بیشتر این روستاها مربوط به بخش مرکزی و دهستان قمرود هستند.

انتهای پیام


منبع :: ۲۰ روستای قم با تانکر آبرسانی می‌شود