• تاریخ: خرداد ۵, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 44479

۲۶۰ هکتار تصرف به حریم رودخانه‌های قم اتفاق افتاده است

در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران قم از تصرف ۲۶۰ هکتاری به حریم رودخانه‌های قم خبر داده شد. ...

۲۶۰ هکتار تصرف به حریم رودخانه‌های قم اتفاق افتاده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران ظهر امروز با حضور بهرام سرمست استاندار قم، معاونان استاندار و جمعی از مسئولان استانی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران قم در این جلسهاظهار داشت: در زمینه سیلاب مدیریت بسیار مناسبی در استان صورت گرفته و از بروز خسارتهای مالی و جانی هنگفت جلوگیری به عمل آمد.

محسن اروجی تأکید کرد: برای استمهال وامهای کشاورزی ۱۷ میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار تخصیص داده شده است، سال گذشته ۲۶ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت شد.

حجم بارندگیهای قم به ۲۲۸ میلیمتر رسید

مدیرکل هواشناسی قم نیز در این جلسهعنوان کرد: حجم بارندگیهای قم در سال آبی امسال به ۲۲۸ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۹۷ و نسبت به میانگین بلندمدت نیز ۶۷ درصد رشد داشته است.

مهران حیدری بنی با اشاره به خنک شدن نسبی دمای قم گفت: دمای قم نسبت به سال گذشته ۷ درجه خنکتر شده است، تجربههای استان در مسئله میزان بارش، روزهای همراه با رعد و برق و کاهش تبخیر آب امسال کاملاً تفاوت کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به بارندگیهای شدید ماههای گذشته ۵۳ درصد از خشکسالیهای شدید قم کاهش پیداکرده اما همچنان قم با پدیده خشکسالی روبهرو است، تا پایان خردادماه پیشبینیبارش در استان قم میرود.

مدیرکل هواشناسی قم تأکید کرد: بارندگیهای پراکنده تا آخر هفته جاری در قم ادامه دارد، انتظار میرود تا پایان خردادماه بارشهای رگباری همچنان در قم ادامه داشته باشد.

حیدری بنی با اشاره وضعیت دمای قم در ماههای آینده نیز گفت: دمای قم تابستان امسال گرم پیشبینی میشود، میانگین دمای قم در فصل تابستان ۴۰ تا ۴۱ درجه سانتیگراد میشود.

۱۸۷ سازه غیراصولی در حریم رودخانه قم احداث شده است

مدیرعامل آب منطقهای قم نیز در بخشی از این جلسهتأکید کرد: به ۲۶۰ هکتار از حریم رودخانههای قم تصرف شده است، ۲ هزار و ۶۳۳ مورد تصرف به حریم رودخانههای قم شناساییشده است.

احمد حاج حسینی مسگر با اشاره به وضعیت رودخانه قم نیز تأکید کرد: ۴ پل موجود در رودخانه قم در هسته مرکزی شهر وضعیت بحرانی داشته و با وقوع سیلاب شدید تاب عبور آب را ندارد.

وی ادامه داد: وجود پارکینگ خودرو در رودخانه قم در کنار وجود انبوهی از سازههای ساختمانی در زمان وقوع سیلاب مدیریت بحران را با مشکلات اساسی روبهرو میکند.

مدیرعامل آب منطقهای قم با انتقاد از تصرفات انجام شده در حریم رودخانه قم گفت: بیش از ۱۸۷ سازه غیراصولی در حریم رودخانه قم احداث شده است، برای رفع تصرف از حریم رودخانهها در سطح روستاهای قم بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل دامپزشکی استان قم نیز در بخش دیگری از این جلسه ابراز کرد: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تب برفکی در قم در دست پیگیری است.

محمدمهدی رفیعی ادامه داد: در مسئله تب برفکی نباید به اقدامات کوتاهمدت بسنده کرد، اولویت و رویکرد اصلی دامپزشکی استان در این رابطه اقدامات ریشهای و پیشگیرانه است.

۵۰۰ هکتار کانون تکثیر ملخ در قم سمپاشی شد

مدیرکل جهاد کشاورزی استان قم نیز با اشاره به تکثیر و گسترش ملخ در قم تأکید کرد: ملخهای تکثیر شده در قم، بومی منطقه بوده که به دلیل وضعیت مساعد آب و هوایی تکثیر شدهاند.

عباسپور میدانی عنوان کرد: کانون تکثیر ملخها در قم بهصورت مستمر رصد میشود، تعداد و خطرات ناشی از ملخها در حال حاضر به وضعیت آستانه مبارزه نرسیده و خطری از ناحیه آنها احساس نمیشود.

وی همچنین تأکید کرد: در ۵۰۰ هکتار از کانونهای اولیه تکثیر و گسترش ملخ در قم سمپاشی صورت گرفته است، اما هنوز سمپاشی کلی برای دفع آنها توجیه اقتصادی و زیستمحیطی ندارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تکثیر بیسابقه پروانهها نیز گفت: پروانههای موجود در سطح شهر نیز از علف خشک برای تغذیه استفاده میکنند و خسارتی برای مزارع و زارعت استان ندارند.

وی با بیان اقدامات استان برای مبارزه با تب برفکی نیز تأکید کرد: ۱۵ اقدام فنی برای ریشهکنی و مبارزه اصولی با بیماری تب برفکی از سه سال گذشته در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته است.

انتهای پیام


منبع :: ۲۶۰ هکتار تصرف به حریم رودخانه‌های قم اتفاق افتاده است