• تاریخ: مارس 11, 2020
  • شناسه خبر: 48977

۴۴۹ واحد صنفی متخلف در قم اخطار گرفتند

کاویانی گفت: ۴۴۹ واحد صنفی متخلف در قم به علت نداشتن مجوز و پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی اخطار گرفتند. ...

۴۴۹ واحد صنفی متخلف در قم اخطار گرفتند
بر چسب ها: