• تاریخ: آوریل 11, 2020
  • شناسه خبر: 49076

۸۳ پلاک در مسیر پروژه خیابان شهیدان برقعی تملک شد

ترکمن گفت: ۸۳ پلاک معارض مسیر پروژه تملک شده و ۴۴ پلاک در مسیر باقی مانده است. ...

۸۳ پلاک در مسیر پروژه خیابان شهیدان برقعی تملک شد
بر چسب ها: