• تاریخ: اسفند ۲۴, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 5098

همایش اموات در «قبرستان نو» قم/ افتخار همجواری با حضرت معصومه(س)

همایش اموات در «قبرستان نو» قم/ افتخار همجواری با حضرت معصومه(س) ...

همایش اموات در «قبرستان نو» قم/ افتخار همجواری با حضرت معصومه(س)


همایش اموات در «قبرستان نو» قم/ افتخار همجواری با حضرت معصومه(س)