• تاریخ: اسفند ۴, ۱۳۹۷
  • شناسه خبر: 38399

نظارت بر بازار شب عید/ پلمپ یک انبار نگهداری دارو در قم

مدیرکل تعزیرات استان قم از اجرای طرح‌های نظارتی ویژه بر مراکز خرید در آستانه عید نوروز خبر داد و گفت: با گران‌فروشی‌های احتمالی به‌شدت برخورد می‌شود. ...

نظارت بر بازار شب عید/ پلمپ یک انبار نگهداری دارو در قم

مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از حضور نامحسوس و محسوس مأموران سازمان تعزیرات استان قم در بازار خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی عید نوروز و تمایل بیشتر مردم برای خرید اجناس مختلف، طرحهای ویژهای را در باب نظارت بر فروشگاهها و مراکز تجاری برای برخورد با گرانفروشیهای احتمالی آغاز کردهایم.

مدیرکل تعزیرات استان قم ادامه داد: همچنین بههمراه گشتهای دادستانی و نیروی انتظامی بر مراکز توزیع گوشت نیز نظارت داریم و مردم نیز اگر با مواردی درباره گرانفروشی گوشت و مرغ روبهرو شدند حتماً مراتب را به پلیس خبر دهند تا مراحل برخورد با متخلفان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه طرحهای نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی استان قم از اغذیهفروشیها، رستورانها، مراکز تجاری ولباسفروشیها تا ۲۹ اسفند ادامه خواهد داشت درخصوص موضوع احتکار اظهار کرد: متأسفانه برخی از افراد سودجو برای رسیدن به اهداف خود دست به احتکار و انبار کالاهای اساسی مردم میزنند و در حقیقت با این کار خود، دشمنان ایران اسلامی را برای ایجاد فشار اقتصادی به مردم ایران یاری میکنند لذا برخورد با این افراد باید بهشدت صورت گیرد؛ چراکه در شرایط فعلی که برخی از مردم در فشار اقتصادی هستند، اقدام عدهای برای احتکار کالا اوج بیانصافی است.

ریاضی تصریح کرد: در استان قم پروندههای بسیاری در زمینه احتکار از ابتدای سال تاکنون تشکیل شده است و از مردم میخواهیم اگر موارد مشکوکیرا دیدند، حتماً به پلیس خبر دهند و در این رابطه مردم کمک شایانی میتوانند به مأموران بکنند.

پلمپ یک انبار نگهداری دارو در قم

مدیرکل تعزیرات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از پلمپ یک انبار نگهداری دارو خبر داد و گفت: بعد از بازدیدی که بههمراه نمایندگان سازمان غذا و دارو، اتاق اصناف و نیروی انتظامیاز انبار نگهداری دارو یک شرکت داروسازی داشتیم، بهدلیل عدمرعایت نکات بهداشتی توسط مسئولان انبار و نگهداری داروها در پارکینگ منزلی که شرایط مناسب را نداشت، این انبار پلمپ و کلیه داروها توقیف و برای بازرسی فاکتورها به یکی از شعب سازمان تعزیرات استان قم ارسال شد لذا برای این مورد پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

انتهای پیام/۴۱۱۰/


منبع :: http://ana.ir