• تاریخ: اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
  • شناسه خبر: 42025

عرضه بیش از هزار تن میوه نوروزی در قم

وزیر خارجه امروز در قم با آیات عظام دیدار می کند. ...

عرضه بیش از هزار تن میوه نوروزی در قم

عرضه بیش از هزار تن میوه نوروزی در قمبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، رئیس تعاون روستایی استان قم گفت: در این طرح با هدف تنظیم بازار میوه در ایام نوروز هفتصد تن پرتقال و سیصد و پنجاه تن سیب در ۲۸غرفه توزیع می شود.

منزوي نرخ سیب و پرتقال را بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار استان، ۱۵درصد زيرقيمت خرده فروشيها و با محاسبه وزن خالص ميوه اعلام کرد و گفت: در اين طرح هر کيلو سيب به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان و هر کيلو پرتقال به مبلغ چهار هزار تومان عرضه مي شود.

این طرح تا ۱۵فروردین در غرفه هاي تنظيم بازار ادامه دارد.


منبع :: http://qom.iribnews.ir