به گزارش خبرگزاری برنا از قم، این طرح با مشارکت معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان برگزار میش ود که طی آن طرح نامه نویسی و طراحی مدل های کسب و کار آموزش داده می شود.

مدرس این دوره آقای طباطبایی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران استکه دو شنبه ۲۶ فروردین ماه از ساعت ۹ الی ۱۵ در سالن جلسات خانه جوانان برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان در این دوره، گواهینامه معتبر از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل ورزش و جوانان استان قم دریافت خواهند کرد.

IMG_20190414_151244_231