• تاریخ: فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
  • شناسه خبر: 42962

قم| شورای فقهی تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش تشکیل می‌شود

مشاور عالی وزیر آموزش‌ و پرورش از تشکیل شورای فقهی تعلیم و تربیت در آینده‌ای نزدیک در این وزارتخانه خبر داد. ...

قم| شورای فقهی تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، علیرضا حاجیان زاده عصر امروز در نخستین نشست قطب ۵ کشوری کمیته همکاریهای حوزه علمیه و آموزش پرورش استانهای اصفهان، هرمزگان، یزد، کرمان و چهارمحال و بختیاری که در قم برگزار شداظهار داشت: مقام معظم رهبری و دیگران بزرگان حوزوی نسبت به استفاده بیشتر از ظرفیت حوزههای علمیه در آموزش و پرورش تأکید دارند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی نسبت به حضور مؤثر حوزههای علمیه و روحانیت در سطح مدارس تأکید بسیار شده و در اسناد بالادستی آموزش و پرورش نیز سعی شده به این مسئله توجه زیادی شود.

وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به قم نیز نسبت به اهتمام بیشتر روحانیت در آموزش و پرورش تأکید شده است. مراجع معظم نیز نسبت به آموزشوپرورش توصیهها و پیشنهادت فراوانی داشته که در دیدارهای اخیر نیز این مسائل بررسیشده است.

حاجیانزاده اضافه کرد: مراجع معظم تقلید نسبت به آموزش و پرورش بیش از سایر ارگانها و وزارت خانهها تأکیددارند، مراجع معظم تقلید بالندگی نظام اسلامی را درگرو بالندگی و کمال آموزش و پرورش میدانند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: مدیران این نهاد علمی و آموزشی توجه زیادی به مسئله تربیت و توصیههای روحانیت و مراجع معظم تقلید دارند و ریاست این ستاد بر عهده حوزه علمیه است.

وی با اشاره به تشکیل هیئت اندیشهورز در ستاد همکاریها ابراز کرد: این هیئت برای نیازسنجی و پاسخ به دغدغهها و رصد مسائل آموزشی و تربیتی تشکیل خواهد شد، یافتههای هیئت اندیشهورز در شورای فقهی تعلیم و تربیت با حضور بزرگان حوزوی بررسی و در مورد آنها تصمیمگیری شد.

حاجیان زاده خاطرنشان کرد: بعد از تولید محتوا در هیئت اندیشهورز و ستاد همکاریها سیاستگذاریهای لازم اتخاذ و برای اجرا به معاونتهای مختلف آموزشوپرورش ابلاغ میشود.

مشاور عالی وزیر آموزشوپرورش اهمیت دبیرخانه ستاد همکاریها را مورداشاره قرارداد و تأکید کرد: این دبیرخانه در پیشبرد اهداف آموزشوپرورش و حوزههای علمیه نقش کلیدی دارند، همچنین سازماندهی و تجمع معاونتها ازجمله رویکردهای کلان دبیرخانه است.

وی مطرح کرد: برای ایجاد نشاط در مدارس و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ستاد همکاریهای آموزشوپرورش و حوزههای علمیه برنامهریزی دارد که اجرای آن با همکاری ستادهای استانی انجام میگیرد.

حاجیان زاده ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۷ هزار مدرسه فعال در سطح کشور وجود داشته که برای این تعداد مدرسه این مقدار روحانی آموزشدیده و سازماندهی شده وجود ندارد. پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در سطح مدارس باید به اولویت فعالیتهای تربیتی و معرفتی طلاب تبدیل شود.

مشاور عالی وزیر آموزشوپرورش ابراز کرد: حوزه علمیه در مبحث علوم و معارف اسلامی در سطح مدارس میتواند گامهای بلندی بردارد. ازآنجاییکه امکان ساماندهی طلاب در تمام مدارس ممکن نیست باید به سراغ توانمندسازی معلمان برویم.

انتهای پیام/ح


منبع :: https://www.tasnimnews.com