۵۱۴طرح زود بازده سپاه استان در مناطق روستایی

استان قم با ۲۰ساعت و ۷دقیقه در ماه بیشترین سرانه مطالعه کشور در سال۹۶ را به دست آورد. ...

درخواست استاندار برای حمایت از طرح های استان قم

استاندار قم در دیدار سرپرست وزارت نیرو خواستار حمایت از طرح های استان قم در بخش برق و آب شد.  شعار سال: سید مهدی صادقی استاندار قم در دیدار ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو طی سخنانی با اشاره به طرح های شرکت آب و فاضلاب استان قم اظهار داشت: امیدواریم با تامین اعتبارات شاهد بهره ...