استفاده از آب خاکستری در آبیاری بوستان‌های قم

علی جان صادق پور ، با بیان اینکه استفاده از برنامه‌های فرهنگی برای تغییر روش زندگی و برخی ارزش گذاری‌ها بسیار مؤثر است، اظهار کرد: به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برنامه‌های فرهنگی گوناگونی در نظر گرفته شده که در این راستا می‌شود به تبلیغات محیطی متنوع در سطح استان قم اشاره کرد. شعار ...

اجرای ۹ هزار هکتار طرح آبیاری نوین در استان قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: در بخش کشاورزی فرهنگ صرفه‌جویی آب نهادینه شده و تا امروز بیش از ۱۱ هزار هکتار طراحی آبیاری نوین در استان انجام‌ داده و بیش از ۹ هزار هکتار آن در استان اجراشده است. شعارسال: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: در بخش کشاورزی فرهنگ صرفه‌جویی آب ...