حمایت دولت از کشاورزان با هدف اصلاح شیوه آبیاری

استان قم رتبه هشتم امنیت سرمایه گذاری در کشور را در بهار 97 به دست آورد. ...