“بحران آب” در قم؛ مردم رعایت نکنند امکان “شوری” و “جیره‌بندی” وجود دارد

شعار سال: معاون شرکت آب و فاضلاب استان قم از امکان جیره‌بندی آب و همچنین شور شدن آب در صورت عدم صرفه‌جویی مردم خبر داد و گفت: مردم با اقداماتی جزئی می‌توانند مصرف آب را تا حدود زیادی کاهش دهند. تا همین چند سال پیش شاید تنها تصویری که اغلب مردم ایران از خشکسالی در ذهن ...