درخواست استاندار برای حمایت از طرح های استان قم

استاندار قم در دیدار سرپرست وزارت نیرو خواستار حمایت از طرح های استان قم در بخش برق و آب شد.  شعار سال: سید مهدی صادقی استاندار قم در دیدار ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو طی سخنانی با اشاره به طرح های شرکت آب و فاضلاب استان قم اظهار داشت: امیدواریم با تامین اعتبارات شاهد بهره ...