۶۰۰ اثر به نخستین همایش ملی کتاب سال بانوان ارسال شد

قم - ایرنا - معاون پژوهش جامعه الزهرا(س) گفت: حدود 600 اثر به نخستین همایش ملی کتاب سال بانوان ارسال شده است که 147 اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت از صاحبان 12 اثر برگزیده در این همایش تجلیل می شود. ...