واگذاری مرمت آثار تاریخی قم به بخش خصوصی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم: غربالگری سلامت زنان و مردان بالای ۳۰سال تا ۲۸دی در قم ادامه دارد. ...