رئیس بنیاد نخبگان استان قم از آغاز فرایند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قم خبر داد. " /> آحاد اجتماعات ادبی Archives | صبح قم | اخبار قم

اجتماعات ادبی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قم شناسایی می‌شوند

رئیس بنیاد نخبگان استان قم از آغاز فرایند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قم خبر داد.

...