مسئول امور اجرایی کرسی‌های آزاداندیشی و کرسی‌های علمی ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی قم بر لزوم گسترش کرسی‌های ترویجی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تأکید کرد. " /> آزاد اندیشی Archives | صبح قم | اخبار قم

لزوم گسترش کرسی‌های ترویجی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه

مسئول امور اجرایی کرسی‌های آزاداندیشی و کرسی‌های علمی ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی قم بر لزوم گسترش کرسی‌های ترویجی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

...