۷ راهدارخانه قم برای اجرای طرح زمستانی تجهیز شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم گفت: جهت تامین ایمنی و اجرای طرح زمستانی، هفت راهدارخانه تجهیز، 110 دستگاه انواع… ...