رعایت پارامترهای سازمان سنجش در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی قم

نماینده ناظر سازمان سنجش و آموزش کشور در آزمون سراسری 98 استان قم از رعایت تمام پارامترهای سازمان سنجش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم خبر داد. ...