دادستانی قم طرح مقابله با آسیب های اجتماعی را اجرا می کند

قم - ایرنا- معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: طرح مقابله گسترده با آسیب های اجتماعی دراین استان هفته آینده به اجرا گذاشته می شود. ...

گزارش عملکرد ادارات درزمینه کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

قم - ایرنا - سرپرست استانداری قم بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد. ...