بازدید ایمنی از واحدهای اقامتی و مسافرخانه ها در قم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت:با توجه به اهمیت ارتقای سطح ایمنی، از همه واحدهای اقامتی و خانه مسافرخانه ها در قم بازدید ایمنی صورت می گیرد. شعار سال:مصطفی کاویانی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته ایمنی استان قم در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،افزود:در جهت ایمن سازی شهر ...