تشکیل معاونت فضای مجازی در ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

سردار آقاخانی از اجرای طرح برخورد با کشف حجاب در خودروها در سال 98 خبر داد. ...