معرفی۱۶ بوستان بزرگ شهری میزبان مردم در روز طبیعت

قم (پانا) – شهردار قم از آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری جهت کنترل و هدایت سیلابهای احتمالی ناشی از موج دوم بارشها در شهر قم خبر داد. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اعلام خبر آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری جهت مواجهه با موج دوم بارشها در شهر قم از آماده باش ۳هزار نیروی خدماتی ...

آمادگی کامل شهرداری برای مواجهه با موج دوم بارشها در شهر قم

قم (پانا) – شهردار قم از آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری جهت کنترل و هدایت سیلابهای احتمالی ناشی از موج دوم بارشها در شهر قم خبر داد. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اعلام خبر آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری جهت مواجهه با موج دوم بارشها در شهر قم از آماده باش ۳هزار نیروی خدماتی ...